Privacy Policy – La Cucina di Isabella

Privacy Policy


1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

2. Wie zijn we?

La Cucina di Isabella is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Jeanne Hellemansstraat 11 2800 Mechelen, met KBO nummer: BE 0893.220.342

Contact:
T: +32 486 55 69 57 
M: lacucinadiisabella@gmail.com 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, e-mail, telefoon
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw reservering en om u te contacteren in verband met uw reservering wanneer nodig. U zal via e-mail en mogelijk telefoon een bevestiging en herinnering(en) voor uw reservering ontvangen. 

IP-adres
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserveringsflow aan te passen. Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

– Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

– Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven.

5. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

– De inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen;

– De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener;

– Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;

– Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens; en

– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

6. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Gelieve alle vragen of klachten met betreft de verwerking van persoonsgegevens enkel via e-mail te communiceren naar lacucinadiisabella@gmail.com. Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.